Demmeler Lägesställare

lagesstallare head

Demmeler

Programstyrda och Manuella Lägesställare

http://thesportsinjuryclinic.org/templates/physio-clinic.php ont i ryggenKorrekt ergonomisk utformning av arbetsplatsen möjliggör effektiv och felfrit utförandet av arbetet och skyddar anställda mot hälsorisker, även under långa uppdrag.ont_i_ryggen Genom tre olika axelrörelser, en lyftande och två roterande, kan du manövrera ditt arbetsstycke till bästa arbetsposition. Vid ex.vis svetsning är detta idealiskt.
"Demmeler Ergonomix" och "Demmeler Robotix" lägesställare erbjuder förebyggande arbetsskydd, mer säkerhet på arbetsplatsen, högre effektivitet och därmed förbättrad kvalitet i produktionen.
 
Fördelen med Demmelers lägesställare är även att dom är konstruerade för Demmelers hexagonala 3D arbets och svetsbord, vilket gör att du får samma precision och effektivitet på din lägesställare och möjlighet att använda samma verktyg som du har på ett vanligt Demmeler Svetsbord.
 
go to link Hur man än ser på det, är Demmelers lägesställare oumbärlig.

Fördelar:

  • Kvalitetshöjande
  • Ökad produktivitet
  • Hälsoskydd och säkerhet

go  

Kontakta oss

http://kasba.nl/pipiak/224 AB Nordiska Wemag | Gottskärsvägen 150 | Onsala SE-439 94 | Sweden| Tel. +46 300-30290Fax. +46 300-30295| E-post: info@nordiskawemag.se

source Villkor: NL 01gäller i tillämpliga delar av våra nedanstående allmänna leveransvillkor för försäljning och för hyrning.
1.
Samtliga leveranser förutsätter skriftligt ordererkännande,
9d1ea623482c48c0b7a085b402a64014 2. Samtliga priser gäller frittfabrik (EXW) om ej annat överenskommits
source site 3. Levererat materiel förblir vår egendom tills full betalning skett.
http://dkocina.com/artefactos/nardi/nhe-242-horno-electrico-75-cm.html 4. AB Nordiska Wemag fritar sig från allt ansvar för skador som kan förorsakas av felaktig användning av vår materiel.
Vårt produktansvar täcker ej driftsavbrott och inte heller skada som drabbar tredje man